SELAMAT DATANG - مرحبا بك وشكرا

Rabu, 20 Juni 2012

CONTOH KATA SERAPAN BAHASA ARAB


Berikut ini adalah beberapa contoh kumpulan kata serapan bahasa indonesia dari bahasa arab :


A
Awal abadi akhir adil aman akhirat akal ayat adab alamat ajal aib almarhum amal azan asas asal akhlak arif adat arak alam amanat azimat aljabar afdol aurat awam ahli ajaib akad akikah alim almasih akibat akrab ala amin arab arwah ane ashar asli atlas
B
Batin berkah/berkat bait bab bin binti bina batal batil baligh bakhil
D
Dunia dakwa doa dewan darurat derajat da'i
E
Edar ente
F
Fakir filusuf filsafat fasih faedah fitnah
G
Gamis gairah

H
Hadir haram halal hal hikmah hormat hakim hasil hamil hikayat haji hukum hajat huruf hak harfiah hayati hewan
I
Iman ikhlas insan insyaf istilah ilham ikrar ilmu iblis iklim isyarat ingkar imsak istirahat imam ijazah infak ikhtiar ibarat izin islam
J
Jin jumat jahil jamrud jenazah jenis jilid jasad jasmani jamaah jemaat jamak jumlah jerapah jilbab janin
K
Kabul kiamat kuat kalimat khusus khasiat korban kilah kamis kitab khazanah khianat kasidah kisah kuburan kamus khawatir kafir khayal kafilah kaum kursi kertas kalam kalbu kabar kerabat kutub kaidah kemah khas kiblat
L
Lezat layak lisan lafal lalim logat
M
Masalah masjid mukadimah murid madrasah maklum mujarab makna maksud masyhur majlis muballig musyawarah misal mufakat musibah mayit maut mimbar milik munafik murtad,miskin,mustahil,malaikat makalah musafir makam mahkamah markas murid mukim musim maklumat mubazir manfaat masyarakat mungkin
N
Nikah nikmat nafsu niat naas nabi najis nafkah nabati nasib nasehat nafas naskah
P
Paham pasal pikir
R
Ruh/roh rohani rabu rakyat rezeki risalah rukun rasul
S
Salam sya'ir sah sehat soal syukur saat setan salib senin selasa sabtu sujud surat salih sekarat sihir sabar syarat sahur syahwat sedekah siasat sultan sanubari sifat salju selamat silsilah silaturahmi sebab solawat
T
Taubat tamat tolak tela'ah talak tahayul terjemah takwa tafsir takdir tabi'at takabur tamak takbir takrif
U
Umat ulama umur ufuk umum
W
Wakil wahyu wajib wasiat waris waktu wafat wasilah wajah wali waswas wasit
Y
Yakin yakni yatim
Z
Zaman zina ziarah zikir zalim Mungkin ada yang mau menambahkan silahkan tinggalkan jejak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar